Mass (Set 3)

 • Answer all questions.
  • 1. Convert 12 kg 480 g to kg.
   • A) 1.48 kg
   • B) 12.48 kg
   • C) 124.08 kg
   • D) 124.8 kg
  • 2. 9.37 kg + 25.41 kg + 13.95 kg =
   • A) 45.23 kg
   • B) 47.83 kg
   • C) 48.73 kg
   • D) 49.43 kg
  • 3. 21 kg 90 g - 8 kg 650 g =
   • A) 12 kg 44 g
   • B) 14 kg 54 g
   • C) 15 kg 68 g
   • D) 16 kg 44 g
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.