Money (Set 3)

 • Answer all questions below.
  • 1. RM75.3 + RM138.55 + RM 538.96 =
   • A) RM725.81
   • B) RM752.81
   • C) RM758.21
   • D) RM765.8
  • 2. Subtract RM297.64 from RM934.15.
   • A) RM636.51
   • B) RM663.51
   • C) RM665.31
   • D) RM686.29
  • 3. Divide RM6328 by 7.
   • A) RM810
   • B) RM863
   • C) RM904
   • D) RM940
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.