Decimals

 • Answer all questions
  • 1. 1.348 + 0.964 + 6.587 =
   • A) 8.869
   • B) 8.899
   • C) 8.989
   • D) 9.089
  • 2. Express 7.025 as a fraction.
   • A) `@7{2/100}@`
   • B) `@7{25/100}@`
   • C) `@7{25/1000}@`
   • D) `@7{250/1000}@`
  • 3. 22.005 - 11.358 =
   • A) 10.647
   • B) 10.867
   • C) 11.037
   • D) 11.674
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.