Decimals (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. Find the sum 3.486, 8 and 7.028.
   • A) 15.028
   • B) 18.514
   • C) 18.824
   • D) 19.014
  • 2. 11 `@30/100@` - `@7/1000@` =
   • A) 11.293
   • B) 11.239
   • C) 11.932
   • D) 12.693
  • 3. Round off 30.368 to the nearest hundredths.
   • A) 30
   • B) 30.37
   • C) 30.4
   • D) 30.47
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.