Decimals (Set 3)

 • Answer all questions
  • 1. 0.547 + 6.128 + 13.648 =
   • A) 20.232
   • B) 20.323
   • C) 21.423
   • D) 22.573
  • 2. 40 - 19.348 =
   • A) 20.132
   • B) 20.468
   • C) 20.652
   • D) 21.416
  • 3. Multiply 6.217 by 16.
   • A) 98.427
   • B) 98.632
   • C) 99.174
   • D) 99.472
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.