Length

 • Answer all questions
  • 1. How many meters are there in 0.67 km?
   • A) 6.7 m
   • B) 67 m
   • C) 670 m
   • D) 6700 m
  • 2. Add up 14.273 km + 20.816 km + 8.742 km =
   • A) 35.089 km
   • B) 43.831 km
   • C) 48.331 km
   • D) 50.381 km
  • 3. 30 km - 12.754 km =
   • A) 17.246 km
   • B) 17.462 km
   • C) 17.642 km
   • D) 18.246 km
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.