Length (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. Express 0.073 km in meters.
   • A) 0.73 m
   • B) 7.3 m
   • C) 73 m
   • D) 730 m
  • 2. 5.37 km + 458 m =
   • A) 5.282 km
   • B) 5.828 km
   • C) 6.282 km
   • D) 6.828 km
  • 3. The diffrence between 7 km 55 m and 2619 m is
   • A) 4.236 km
   • B) 4.346 km
   • C) 4.436 km
   • D) 4.643 km
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.