Mass

 • Answer all questions
  • 1. Convert 3.059 kg to g.
   • A) 30.59 g
   • B) 305.9 g
   • C) 3059 g
   • D) 3590 g
  • 2. Find the total of 3.17 kg, 860 g and 1.054 kg.
   • A) 5.084 kg
   • B) 5.408 kg
   • C) 5.804 kg
   • D) 6.084 kg
  • 3. 5.12 kg - 495 g - 860 g =
   • A) 3 567 g
   • B) 3 675 g
   • C) 3 765 g
   • D) 3 965 g
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.