Money

 • Answer all questions
  • 1. The sum of RM13 654.20 and RM9 613.65 is
   • A) RM23 267.85
   • B) RM23 672.85
   • C) RM23 867.85
   • D) RM24 175.85
  • 2. RM44 000 - RM9 637.65 - RM2 540
   • A) RM31 822.35
   • B) RM32 042.65
   • C) RM32 842.35
   • D) RM33 142.45
  • 3. The product of RM5 832.40 and 8 is
   • A) RM46 296.40
   • B) RM46 569.20
   • C) RM46 659.20
   • D) RM47 364.20
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.