Money (Set 3)

 • Answer all questions
  • 1. The sum RM24 931.50 and RM7 835.95 is
   • A) RM32 767.45
   • B) RM32 776.55
   • C) RM33 168.45
   • D) RM33 675.55
  • 2. RM28 614 - RM12 749.45 - RM5 007.50 =
   • A) RM10 158.05
   • B) RM10 587.55
   • C) RM10 857.05
   • D) RM11 247.05
  • 3. The product of RM8 643.35 and 8 is
   • A) RM67 986.40
   • B) RM68 148.80
   • C) RM68 986.80
   • D) RM69 146.80
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.