Whole Numbers (Set 4)

 • Answer all the questions.
  • 1. 155 876 + 64 883 + 3 354 =
   • A) 223 738
   • B) 224 113
   • C) 225 978
   • D) 238 799
  • 2. Find the difference between 220 339 and 37 665.
   • A) 127 367
   • B) 148 229
   • C) 177 449
   • D) 182 674
  • 3. 9 502 `@*@` 59 =
   • A) 560 618
   • B) 629 448
   • C) 718 448
   • D) 937 117
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.