Decimals

 • Answer all questions
  • 1. 57.63 + 7.254 - 34.7 =
   • A) 30.184
   • B) 31.084
   • C) 34.108
   • D) 38.014
  • 2. 245.8 - (112.46 + 35.6)
   • A) 94.77
   • B) 97.47
   • C) 97.74
   • D) 99.74
  • 3. Calculate (105.8 - 68.95) + (87.16 - 53.28).
   • A) 69.83
   • B) 70.73
   • C) 73.43
   • D) 75.73
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.