Decimals

 • Answer all the questions.
  • 1. 15.8 + 7.56 - 9.95 =
   • A) 12.68
   • B) 13.41
   • C) 13.72
   • D) 14.08
  • 2. 32.205 - 9.56 - 5.85 + 10.48 =
   • A) 24.45
   • B) 26.835
   • C) 27.275
   • D) 29.36
  • 3. 15 - 4.73 + 2.681 =
   • A) 11.438
   • B) 12.951
   • C) 13.191
   • D) 14.628
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.