Decimals (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. 74.31 - 61.057 +2.473 =
   • A) 14.576
   • B) 15.276
   • C) 15.726
   • D) 16.248
  • 2. 10.75 + 7.268 - 4.813 =
   • A) 12.845
   • B) 13.205
   • C) 13.502
   • D) 13.805
  • 3. Find the sum of 15.6 and ( 32.24 - 21.857 ).
   • A) 25.983
   • B) 26.13
   • C) 26.893
   • D) 27.246
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.