Fraction

 • Answer all the questions.
  • 1. `@ 3 3/5 + 2 4/5 + 1 1/5 @` =
   • A) `@6 3/5@`
   • B) `@6 4/5@`
   • C) `@7 3/5@`
   • D) `@7 4/5@`
  • 2. Find the sum of `@3 1/4, 2 3/4 and 1 3/8@`.
   • A) `@6 3/4@`
   • B) `@6 7/8@`
   • C) `@7 1/4@`
   • D) `@7 3/8@`
  • 3. `@1 3/5 times 450@` =
   • A) 600
   • B) 650
   • C) 720
   • D) 840
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.