Fraction (Set 2)

 • Please answer all the questions.
  • 1. `@ 4{1/7} + 1{4/7} + 5{2/7} @` =
   • A) 9
   • B) 10
   • C) 11
   • D) 12
  • 2. Find the sum of `@3{1/9}, 2{2/9}@` and `@1{3/9}@`.
   • A) `@6{1/3}@`
   • B) `@6{2/3}@`
   • C) `@7{1/3}@`
   • D) `@7{2/3}@`
  • 3. `@1{5/6} * 330@` =
   • A) 600
   • B) 605
   • C) 650
   • D) 695
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.