Fraction (Set 2)

 • Please answer all the questions.
  • 1. `@ 4 1/7 + 1 4/7 + 5 2/7 @` =
   • A) 9
   • B) 10
   • C) 11
   • D) 12
  • 2. Find the sum of `@3 1/9, 2 2/9@` and `@1 3/9@`.
   • A) `@6 1/3@`
   • B) `@6 2/3@`
   • C) `@7 1/3@`
   • D) `@7 2/3@`
  • 3. `@1 5/6 * 330@` =
   • A) 600
   • B) 605
   • C) 650
   • D) 695
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.