Fraction (Set 3)

 • Please answer all the questions.
  • 1. `@ 3{3/5} + 2{4/5} + 1{1/5} @` =
   • A) `@7{3/5}@`
   • B) `@7{4/5}@`
   • C) `@6{4/5}@`
   • D) `@6{3/5}@`
  • 2. Find the sum of `@3{1/9}, 2{2/9}@` and `@1{3/9}@`.
   • A) `@7{1/3}@`
   • B) `@7{2/3}@`
   • C) `@6{2/3}@`
   • D) `@6{1/3}@`
  • 3. `@1{3/5} * 450@` =
   • A) 720
   • B) 840
   • C) 650
   • D) 600
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.