Length

 • Answer all questions
  • 1. `@3/5@` of 220 m =
   • A) 102 m
   • B) 122 m
   • C) 132 m
   • D) 140 m
  • 2. `@1/4@` of 92km =
   • A) 17 km
   • B) 20 km
   • C) 23 km
   • D) 26 km
  • 3. `@6/7@` of 490 m - `@2/5@` 650 m =
   • A) 160 m
   • B) 260 m
   • C) 240 m
   • D) 420 m
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.