Length (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. `@1{2/3}@` of 180 km + `@4/7@` of 420 km =
   • A) 240 km
   • B) 300 km
   • C) 450 km
   • D) 540 km
  • 2. `@2/9@` of 720 m is
   • A) 80 m
   • B) 120 m
   • C) 160 m
   • D) 200 m
  • 3. `@5/7@` of 350 km =
   • A) 230 km
   • B) 250 km
   • C) 270 km
   • D) 280 km
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.