Mass

 • Answer all questions
  • 1. `@2/7@` of 28 kg =
   • A) 7 250 g
   • B) 7 500 g
   • C) 8 000 g
   • D) 8 250 g
  • 2. `@5/8@` x 640 g =__________kg
   • A) 0.004
   • B) 0.04
   • C) 0.4
   • D) 4
  • 3. Which is the following is <b>not</b> correct?
   • A) `@1/3@` of 60 kg = 20 kg
   • B) `@3/4@` of 120 kg = 90 kg
   • C) `@3/5@` of 100 g = 60 g
   • D) `@3/7@` of 140 g = 65 g
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.