Mixed Operations

 • Choose the correct answer for each questions.
  • 1. (4 765 - 3 473) x 40 =
   • A) 51 680
   • B) 55 180
   • C) 134 155
   • D) 187 127
  • 2. 89 390 - 66 300 ÷ 60 =
   • A) 384
   • B) 385
   • C) 88 285
   • D) 88 825
  • 3. (3 452 + 1 948) ÷ 60 =
   • A) 60
   • B) 70
   • C) 80
   • D) 90
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.