Money (Set 4)

 • Answer all questions.
  • 1. RM 16 755 + RM 785 `@*@` 6 =
   • A) RM 20 245
   • B) RM 20 685
   • C) RM 21 465
   • D) RM 22 385
  • 2. Add RM 4 276.80 to ( RM 845.70 `@*@` 7 ).
   • A) RM 9 436.80
   • B) RM 9 624.70
   • C) RM 9 772.80
   • D) RM 10 196.70
  • 3. (RM 9 476.90 + RM 845.50) `@*@` 9 =
   • A) RM 88 240.80
   • B) RM 90 728.40
   • C) RM 92 901.60
   • D) RM 96 480.50
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.