Percentage

 • Answer all questions
  • 1. Convert 2 `@7/10@` to percentage.
   • A) 27 %
   • B) 207 %
   • C) 270 %
   • D) 2700 %
  • 2. 55% of 120 =
   • A) 56
   • B) 60
   • C) 66
   • D) 72
  • 3. Convert 395% to a decimal.
   • A) 0.395
   • B) 3.95
   • C) 39.5
   • D) 395.0
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.