Percentage (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. Express 0.75 as a percentage.
   • A) 0.075%
   • B) 0.75%
   • C) 7.5%
   • D) 75%
  • 2. Convert 4 `@3/10@` to a percentage.
   • A) 43%
   • B) 413%
   • C) 430%
   • D) 450%
  • 3. 162% x 4800 =
   • A) 2 954
   • B) 3 280
   • C) 3 820
   • D) 4 280
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.