Volume Of Liquid

 • Answer all questions
  • 1. `@5/8@` of 560 `@ml@` =
   • A) 320 `@ml@`
   • B) 350 `@ml@`
   • C) 400 `@ml@`
   • D) 460 `@ml@`
  • 2. `@1{2/5}@` x 65 `@l@` =
   • A) 89 `@l@`
   • B) 90 `@l@`
   • C) 91 `@l@`
   • D) 92 `@l@`
  • 3. How many mililitires are there in `@3/4@` of 360 `@ml@`?
   • A) 190 `@ml@`
   • B) 210 `@ml@`
   • C) 240 `@ml@`
   • D) 270 `@ml@`
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.