Volume Of Liquid (Set 2)

 • Answer all questions
  • 1. `@2{2/5}@` of 315 `@ml@` =
   • A) 0.756 `@l@`
   • B) 0.765 `@l@`
   • C) 7.56 `@l@`
   • D) 7.65 `@l@`
  • 2. `@3/8@` of 104 `@l@` =
   • A) 36 `@l@`
   • B) 39 `@l@`
   • C) 42 `@l@`
   • D) 45 `@l@`
  • 3. `@5/6@` of 1200 `@ml@` - `@1{4/5}@` of 380 `@ml@` =
   • A) 256 `@ml@`
   • B) 284 `@ml@`
   • C) 316 `@ml@`
   • D) 361 `@ml@`
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.