Volume Of Liquid (Set 3)

 • Choose the correct answer for each questions.
  • 1. `@5/8@` of 560 `@ml@` =
   • A) 400 `@ml@`
   • B) 460 `@ml@`
   • C) 350 `@ml@`
   • D) 320 `@ml@`
  • 2. `@3/8@` of 104 `@l@` =
   • A) 42 `@l@`
   • B) 45 `@l@`
   • C) 39 `@l@`
   • D) 36 `@l@`
  • 3. How many mililitires are there in `@3/4@` of 360 `@ml@`?
   • A) 240 `@ml@`
   • B) 270 `@ml@`
   • C) 210 `@ml@`
   • D) 190 `@ml@`
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.