Algebraic Expressions (Set 2)

 • Answer all the questions and choose the best answer.
  • 1. 3d x 3 =
   • A) d
   • B) 6d
   • C) 9d
   • D) 9
  • 2. - 5(2p- 1) + 2(3p - 2)=
   • A) 1 + 4p
   • B) 1 - 4p
   • C) -4p - 1
   • D) 9 - 4p
  • 3. `@ {{24p+ 36}/ 12@`=
   • A) 15p + 3
   • B) 15p + 12
   • C) 2p + 3
   • D) p + 36
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.