British Mengeksploit Ekonomi

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Pembinaan terusan ini berkaitan
   • A) penanaman getah
   • B) penanaman padi
   • C) perlombongan bijih timah
   • D) penanaman lada hitam
  • 2. Syarikat-syarikat pemodal Barat di atas berkaitan dengan perusahaan
   • A) perkhidmatan kapal wap
   • B) bijih timah
   • C) getah
   • D) tebu
  • 3. Perkara-perkara di atas berkaitan dengan
   • A) perusahaan bijih timah
   • B) perlombongan emas
   • C) penanaman getah
   • D) penanaman lada hitam dan gambir
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.