British Mengeksploit Ekonomi (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Maklumat di atas berkaitan dengan perusahaan
   • A) bijih timah
   • B) getah
   • C) lada hitam
   • D) pertanian sara diri
  • 2. Mengapakah pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah berjaya melebihPenggunaan kapal koreki pengeluaran oleh pelombong Cina pada tahun 1930?
   • A) Penggunaan kaedah lombong dedah
   • B) Sokongan daripada kerajaan British
   • C) Pelombong Cina berkurangan
   • D) Penggunaan kapal korek
  • 3. Di negeri-negeri di atas,penanaman getah diusahakan secara besar-besaran berikutan kejatuhan harga kopi dan
   • A) Revolusi Perindustrian di Eropah
   • B) pengenalan sistem ibidem
   • C) kemasukan buruh dari India
   • D) pembukaan ladang oleh saudagar British
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.