Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk Mengangkat Mertabat Bangsa

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan ''nasionalisme''?
   • A) I, II dan III sahaja
   • B) I, II dan IV sahaja
   • C) I, III dan IV sahaja
   • D) II, III dan IV sahaja
  • 2. Hasil karya yang dihasilkan oleh penulis di atas ialah
   • A) Anak Mat Lela Gila
   • B) Putera Gunung Tahan
   • C) Hikayat Faridah Hanom
   • D) Rumah Besar Tiang Sebatang
  • 3. Berdasarkan maklumat di atas, akbar-akbar tersebut diterbitkan untuk
   • A) menyalurkan idea baru berdasarkan Al-Quran dan Hadis.
   • B) menyeru orang Melayu mementingkan pendidikan Islam
   • C) mengkritik idea Kaum Muda.
   • D) mengkritik dasar-dasar British di Tanah Melayu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.