Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk Mengangkat Mertabat Bangsa (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Senarai di atas berkaitan dengan
   • A) Kaum Tua
   • B) Kaum Muda
   • C) Melayu Raya
   • D) Perjuangan nasionalis Tanah Melayu
  • 2. Apakah persamaan yang hendak dicapai oleh kedua-dua orang tokoh di atas?
   • A) Asia untuk asia
   • B) Kerjasama dengan kusaa asing
   • C) Ideologi komunis
   • D) Melayu Raya
  • 3. Apakah perkara yang disiarkan oleh akhbar dan majalah seperti di atas?
   • A) I, II dan III sahaja
   • B) I, II dan IV sahaja
   • C) I, III dan IV sahaja
   • D) II, III dan IV sahaja
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.