Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

 • Pilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pada 1 April 1867, Negeri-Negeri Selat (NNS) telah dipindahkan ke London dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pejabat Tanah Jajahan di London kerana perasaan tidak puas hati penduduk dan para pedagang di Negeri-Negeri Selat. Mengapakah mereka tidak puas hati?
   • A) I, II dan III sahaja
   • B) I, II dan IV sahaja
   • C) I, III dan IV sahaja
   • D) II, III dan IV sahaja
  • 2. Rajah di atas berkaitan dengan yang telah menyelesaikan perselisihan antara Inggeris dan Belanda. Apakah kesan daripada perjanjian itu?
   • A) Permusuhan antara Inggeris dengan Belanda ditamatkan
   • B) Hubungan antara Inggeris dengan Belanda semakin erat
   • C) Kegiatan perdagangan kedua-dua pihak semakin meningkat
   • D) British menguasai Tanah Melayu tanpa ganguan kuasa Barat lain
  • 3. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Muhammad Jiwa?
   • A) Mengumpulkan tentera untuk melancarkan serangan balas
   • B) Mengadakan rundingan damai demi menjalankan kedaulatan Kedah
   • C) Meminta bantuan ketenteraan daripada Firma Jourdain Sullivian and de Souza
   • D) Menarik balik penabalan Tunku Abdullah sebagai pewaris tahta
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.