Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Apakah faktor utama yang membolehkan Kuala Kedah memainkan peranan sebagai pelabuhan antarabangsa pada kurun ke-16?
   • A) Perlindungan Siam
   • B) Dasar buka pintu kerajaan
   • C) Campur tangan British
   • D) Kunjungan pedagang asing
  • 2. Apakah kesan peristiwa tersebut?
   • A) Pemulaan Hubungan luar
   • B) Kemajuan penduduk setempat
   • C) Pemantapan ekonomi sultan
   • D) Permulaan perjanjian British
  • 3. Kegemilangan negeri Kedah pada kurun ke-18 menarik minat British untuk menguasainya. Namun, British tidak dapat berbuat demikian. Mengapa?
   • A) Kedah merupakan negeri yang berdaulat
   • B) Kedah mendapat perlindungan daripada Siam
   • C) Siam mengakui Kedah di bawah naungannya
   • D) Kedah berada di bawah pengaruh kuasa Belanda
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.