Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Bagaimanakah Overbeck mengatasi masalah kekurangan modal untuk memajukan perniagaannya pada tahun 1877?
   • A) Menjual semua haknya kepada Alfred dan Edward Dent
   • B) Meminjam wang daripada Syarikat Dent
   • C) Mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British
   • D) Menandatangani perjanjian dengan sultan Sulu
  • 2. Apakah persamaan yang terdapat pada bandar-bandar di atas?
   • A) Pusat pembalakan Sabah
   • B) Petempatan Sabah yang terawal
   • C) Pusat pentadbiran SBUB
   • D) Pelabuhan entrepot SBUB
  • 3. Mengapakah penduduk tempatan dikatakan tidak menikmati sepenuhnya hasil ekonomi yang mereka usahakan?
   • A) Hasil tradisional dijualkan dengan harga yang murah
   • B) Hasil tradisional tidak mendapat tempat di pasaran
   • C) Hasil tradisional dikenakan cukai yang tinggi oleh SBUB
   • D) Hasil tradisional yang diusahakan itu dihadkan jumlah eksportnya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.