Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Antara jawatan yang berikut, yang manakah disandang oleh penduduk tempatan di Sabah?
   • A) I, II dan III sahaja
   • B) I, II dan IV sahaja
   • C) I, III dan IV sahaja
   • D) II, III dan IV sahaja
  • 2. Pada pendapat anda, mengapakah SBUB menubuhkan jabatan-jabatan kerajaan tersebut?
   • A) Memudahkan pentadbiran
   • B) Menjamin kemajuan Sabah
   • C) Melicinkan pentadbiran kampung
   • D) Memperkenalkan pembaharuan pentadbiran
  • 3. Untuk tujuan eksport, gentian pokok lanut dijemur untuk dijadikan
   • A) perabot
   • B) pakaian
   • C) bahan api
   • D) tali kapal
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.