Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Apakah persamaan antara kedua-dua pembesar Brunei di atas?
   • A) Gagal memulihkan keamanan di Sarawak
   • B) Berjaya meluaskan pengaruknya di Sarawak
   • C) Memajukan kawasan perlombongan antimoni
   • D) Dilucutkan jawatan kerana tidak cekap
  • 2. Antara berikut, yang manakah faktor pemberontakan Sarawak terhadap kerajaan Brunei?
   • A) Sultan Brunei mengamalkan diskriminasi terhadap rakyat Sarawak
   • B) Rakyat tidak dapat menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan
   • C) Pentadbiran Pangeran Muda Hashim menjejaskan kedudukan ekonomi dan politik rakyat Sarawak
   • D) Rakyat membantah campur tangan Brooke dalam hal ehwal tempatan
  • 3. Untuk memudahkan pentadbiran, keluarga Brooke telah membahagikan Sarawak kepada lima bahagian. Setiap bahagian akan diketuai oleh
   • A) Pegawai Anak Negeri
   • B) Pegawai Daerah
   • C) Ketua Kampung
   • D) Residen
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.