Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Apakah tujuan utama James Brooke mewujudkan kedua-dua jentera pentadbiran di atas?
   • A) Memperkenalkan Sistem parlimen British
   • B) Melicinkan pentadbiran
   • C) Melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran
   • D) Menyediakan penduduk ke arah berkerajaan sendiri
  • 2. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan perkembangan sejarah pemerintahan di Sarawak?
   • A) I dan II sahaja
   • B) II dan III sahaja
   • C) Ill dan IV sahaja
   • D) I dan IV sahaja
  • 3. Pentadbiran James Brooke tidak menggalakkan pelaburan asing secara besar-besaran. Mengapa?
   • A) Memelihara kekayaan sendiri
   • B) Memelihara kepentingan ekonomi sendiri
   • C) Memelihara hasil bumi Sarawak
   • D) Sarawak akan diserahkan kepada kerajaan Brish
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.