Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Bagaimanakah Sultan Ahmad mengekalkan kedaulatan Pahang?
   • A) Menggalakkan kemasukan pelabur Eropah
   • B) Menubuhkan Undang-undang Tubuh Negeri Pahang
   • C) Menjalin hubungan perdagangan dengan Negeri-Negeri Selat
   • D) Menerima seorang konsul British
  • 2. Mengapakah Durbar dibatalkan pada tahun 1909?
   • A) Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan
   • B) British mengalami masalah kewangan
   • C) Tiada kerjasama daripada raja-raja Melayu
   • D) Penduduk tempatan menentang kerana kebajikan mereka terabai
  • 3. Apakah faktor campur tangan British di Pahang?
   • A) Masalah kewangan yang semakin merosot
   • B) Perbalahan antara pembesar-pembesar tempatan
   • C) Pembunuhan seorang warganegara British di kawasan istana
   • D) Sultan Pahang meminta bantuan daripada British
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.