Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Apakah persamaan pada petempatan-petempatan di atas?
   • A) Perang saudara
   • B) Longgokan bijih timah
   • C) Pusat pentadbiran British
   • D) Pergaduhan kongsi gelap
  • 2. Apakah perkara-perkara yang dibincangkan dalam Durbar tersebut?
   • A) I dan II sahaja
   • B) II dan III sahaja
   • C) Illl dan IV sahaja
   • D) I dan IV sahaja
  • 3. Apakah faktor utama yang mendorong pihak British untuk campur tangan di negeri-negeri di atas?
   • A) Kedudukannya yang hampir dengan Negeri-Negeri Selat
   • B) Permintaan daripada pembesar tempatan
   • C) Bimbang negeri-negeri Melayu jatuh ke tangan kuasa Barat lain
   • D) Kaya dengan hasil bumi terutama bijih timah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.