Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Mengapakah Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah menghantar bunga emas kepada Siam?
   • A) Mendapatkan perlindungan
   • B) Menghargai bantuan Siam
   • C) Sebagai tanda persahabatan
   • D) Mengakui pertuanan Siam
  • 2. Apakah kesan Perjanjian Bangkok 1909 terhadap Kelantan, Perlis, Kedah, Terengganu?
   • A) I dan II sahaja
   • B) II dan III sahaja
   • C) III dan IV sahaja
   • D) I dan IV sahaja
  • 3. Duff Development Company mendapat konsesi tanah seluas 776996 hektar di negeri
   • A) Kedah
   • B) Pahang
   • C) Terengganu
   • D) Kelantan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.