Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British (Set 2)

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Antara berikut, yang manakah merupakan perkembangan yang membimbangkan kuasa imperialis British?
   • A) Kekacauan kongsi gelap
   • B) Perang saudara
   • C) Kemunculan zaman imperialis baru
   • D) Perkembangan kuasa Siam
  • 2. Mengapakah raja-raja Melayu enggan menerima Penasihat British di negeri masing-masing?
   • A) British lebih mementingkan kegiatan perdagangannya
   • B) Bimbang kedudukan raja-raja Melayu akan terjejas
   • C) Berasaskan lebih selamat berada di bawah pengaruh Siam
   • D) British akan mendapat Hak Wilayah Asingan di negeri Melayu
  • 3. Antara berikut, manakah merupakan kesan daripada Perjanjian Bangkok yang ditandatangani antara British dengan Siam pada tahun 1909?
   • A) Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu menjadi wilayah British
   • B) British meluaskan Sistem Residen ke seluruh Tanah Melayu
   • C) Negeri-negeri Melayu diberi Hak Wilayah Asingan
   • D) Raja-raja Melayu rela menerima Penasihat British
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.