Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

 • Jawab soalan yang berikut.
  • 1. Senarai di atas berkaitan dengan penentangan oleh
   • A) Dato' Bahaman
   • B) Antanom
   • C) Sharif Masahor
   • D) Mat Salleh
  • 2. Apakah yang dicapai oleh baginda melalui tindakan tersebut?
   • A) Sultan Ahmad Tajuddin kembali memerintah Kedah
   • B) Tengku Daei ditabal menjadi Sultan Kedah
   • C) Siam mengiktiraf kemerdekaan Kedah
   • D) Kedah dikehendaki menghantar bunga emas kepada Siam
  • 3. Mengapakah penduduk di kawasan-kawasan tersebut menghormati Rentap?
   • A) Pahlawan gagah perkasa
   • B) Berjaya mengalahkan James Brooke
   • C) Pemimpin kaum Iban
   • D) Pembesar yang kaya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.